Met inachtneming van wetgeving en voor uw informatie wordt u met nadruk gewezen op onderstaande disclaimer bij de website van MultiWaveHealing.

Disclaimer bij de website van MultiWaveHealing.

In geval van ziekten of aandoeningen dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts of specialist!!! Het gebruik van producten en/of diensten van MultiWaveHealing is dus volledig voor uw eigen risico.

De informatie op deze website is samengesteld uit publicatiesvan derden. Deze publicaties zijn vaak erg technisch en staan vol met wetenschappelijkevergelijkingen. Soms vullen ze elkaar aan en een andere keer spreken ze elkaartegen. Dit hangt vaak af van persoonlijke aspecten en verschillen in onderzoeksresultaten.Wij hebben geprobeerd een compilatie van al deze data om te zetten naar een leesbaargeheel. Over de werking en mogelijke bijwerkingen van de verschillende productenkuntuhetbestezélf uw conclusies trekken.

Geen van de producten op deze website zijn bedoeld voor behandeling, diagnose,genezing van welke medische of psychische conditie dan ook. De informatie opdeze website is bedoeld om gebruikt te worden voor overdracht van kennis. Deproducten die hier verkocht worden zijn alleen bedoeld voor experimenteel– en/ofonderzoeksgebruik. Informatie en uitspraken op deze website zijn geen onderwerpvan onderzoek geweest door enige aan gezondheid gelieerde (wettelijke) autoriteit.Ze moeten daarom ook niet beschouwd worden als een in die zin erkend advies,als zodanig bedoeld of anderszins hieraan gelieerd. Alle teksten op deze websitezijn puur informatief bedoeld. MultiWaveHealing stelt met nadruk dat op basisvan of in verband met de informatie op deze website geen enkele claim op hetgebied van gezondheid of aansprakelijkheid ontleend kan worden in welke (in)directevorm dan ook.Het voorgaande geldt ook bij of in verband met het gebruik van (éénvan) onze producten en/of diensten MultiWaveHealing is geen medische praktijken heeft geen enkele pretentie in deze richting.

© MultiWaveHealing 2009

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?