Wie was Georges Lakhovsky, en wat maakt (toepassen van) zijn theorie zo interessant?

Georges Lakhovsky, geboren in Rusland in 1870, was een Russische ingenieur die emigreerde naar Frankrijk. Eind jaren 20 van de vorige eeuw publiceerde Lakhovsky een boek in het frans wat wij nu kennen als “The Secret of Live, Electricity, Radiation and your Body” (ISBN 0-939482-08-8). Een paar jaar later werd dit boek vanuit het frans vertaald in het spaans, duits en italiaans. Het duurde echter nog tot september 1939 voordat er eindelijk een engelse vertaling verscheen. Op het boek werd nagenoeg niet gereageerd vanuit de medische wereld.

Georges Lakhovsky’s uitgangspunt is dat lichaamscellen van levende wezens werken alseen micro-cellulaire oscillator. De energievelden trillen als ware het een minuscule "oscillator" in de kern van het leven van cellen.

"Leven is gebaseerd op trillingen en bestaat door trillingen”
"Leven wordt vernietigd door verstoring van harmonische trillingen”
"Iedere cel is een electrische trillingskring “
"Iedere cel is aangewezen op een voor deze cel harmonische frequenties”

lakhovsky tweede van rechtsInde visie van Lakhovsky handelt een cel als een overdrager en ontvanger van radio-elektrischegolven. Met de hulp van N. Tesla (uitvinder en electriciteispionier) bouwde hij een APPARATUS WITH CIRCUITS OSCILLATINGUNDER MULTIPLE WAVE LENGTHS halverwege de jaren 20 in de vorige eeuw. Lakhovshy kreeg hierop in de U.S.A. patent #1,962,565 in1931.

Lakhovsky’s doel bij het ontwerpen zo'n apparaat was het uitzenden van een volledig spectrum van genezende frequenties. Die trillingen maken het elke cel in het lichaam mogelijk dit spectrum op te pakken en harmonisch te resoneren met de geschikte frequentie. In het lichaam van een levend wezen kunnen cellen aanwezig zijn die door een aandoening in een niet-harmonische toestand verkeren. Deze cellen kunnen dan door trillingen die veroorzaakt worden door de circuits tot hun normale (gezonde) toestand van zijn komen (als correcte harmonisch-trillende cellen). Doordat cellen na behandeling met het apparaat weer resonerenalscorrect harmonisch trillende cellen in het electro-chemische systeem, kunnenhun normale mechanismen van ontgifting beter werken en bijdragen tot gezondheid. Het lichaam zou zichzelf zo kunnen genezen.

Het apparaat werd door Georges Lakhovsky met de hulp van Nikola Tesla (voor zijnexpertisein techniek van radio technologie) uitgevonden. In Franse kankerklinieken in de periode van 1920 tot 1940 werd er gebruik van gemaakt.Lakhovsky is in 1942 onder verdachte omstandigheden overleden. Na een auto-ongeluk werd hij onder protest,tegen zijn zin naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft het ziekenhuis niet levend verlaten. Zijn patent is in 1951 verlopen en is nu openbaar. In diverse landen zijn mensen verder gaan met experimenteren met Lahkovsky/Tesla apparaten die gedocumenteerd waren omtrent hun waarde bij het behandelen van kanker, artritis en andere ziektes.

De 3-dimensionale ruimte waarin wij leven wordt ononderbroken gebombardeeerdmet kosmische straling. Deze straling is totaal anders dan de conventionele hertziaanse frequentie. Dit is belangrijk als je probeert om de achtergrond van het Lakhovsky apparaat te begrijpen. Lakhovsky zag de kern van elke cel als een oscillator.Dit door het diëlektrische karakter van de vezelige chromosomen en hun verhouding naar de andere geleidende onderdelen van de cel. Veel mensen hebben geëxperimenteerd met electrische oscillators en genezende frequenties, vaak met twijfelachtige resultaten.Het deel dat in de meeste gevallen ontbreekt is dat deze oscillaties in resonantie zijn of gecontroleerd worden door kosmische stralen; iets waar Tesla veel over gezegd heeft. Een Lakhovsky/Tesla oscillator binnen een kooi van Faraday mist een aanzienlijk gedeelte overdraagbare energie. Bijkomend zal het onderwerp van onderzoek moeten stoppen met zichzelf te vergiftigen. De menselijke celstructuur belemmert de gezonde energiestroom van het heelal als het vervuild raakt met fysieke en psychische gifstoffen.

Misschien het belangrijkste aspect van het werk van Lakhovsky is de aansluitingvan cellulaire oscillatie met het trillings-mechanisme van het heelal. Vanuitdit oogpunt is er is nooit enig tekort aan energie. Zowel Tesla als Lakhovsky construeerden hoogfrequente spoelsystemen. Hun samenwerking leidde tot de techniek van de Super Wave Oscillator®. Beiden construeerden apparaten die heel unieke oscillaties uitstraalden die Tesla niet-hertziaanse golven noemde; later is dit beschreven als de scalairegolf. Lakhovsky gebruikte een resonante bipolaire Teslaspoel als voeding. Ditbetekent dat een afgestemd primair circuit gebruikt wordt die 2 tertiairespoelen in resonantie brengt. Hij gebruikte daarbij een dubbele spark-gap. Doorhet verdelen van de ontlading over twee gelijktijdig ontstekende openingen kon de timing en consistentie van de ontlading meer precies geregeld worden. Dit is heel belangrijkomdat deze opening anders de poort is die de stroom van energie verbruikt, terwijlde ontlading juist de stroom energie in de spoelen en antennes in trilling dient te brengen.

De spark-gap opening is een belangrijke component in ontwerpen op basis van Teslatechnologie. Het specifieke karakter van de ontlading over de spark-gap kan desleutel zijn naar het produceren van de gewenste niet-hertziaanse of scalairegolf, waardoor een Tesla/Lakhovsky apparaat zijn optimale prestatie kan leveren.Deoscillaties van de resonantiespoelen in de apparaten van Lakhovsky waren gekoppeld aan twee unieke antennes. Deze antennes zijn concentrisch en bestonden uit holle buisvormigemetalen onderdelen van bijna een volledige cirkel. De twee antennestellen staanmet enige afstand tegenover elkaar, en het gebied daartussen baadt in de volledigeschaal van harmonischen tussen de 500.000 Hz en de miljard Hz (Gigahertz). Deenergie maakt het mogelijk dat cellen hun juiste oscillatie met de inkomendekosmische energie terugwinnen. Het is hierbij waarschijnlijk dat deze antennes niet-hertziaanse of scalaire golven uitstralen.Tussen de antennes staat een nietgeleidende stoel waarin een onderzoeker plaats kan nemen. Het oorspronkelijkesysteem was niet geaard, waardoor het lichaam van de onderzoeker als aarde konfunctioneren, en op deze wijze weer in balans kon komen.

De plasma lamp, die gewoonlijk door dezelfde afgestemde bipolaire Teslaspoel gevoed werd, gebruikte een mengsel van edele gassen om de bedoeldeplaatsen op het lichaam te ioniseren. Hoogfrequente oscillaties worden dan doorde geleidende gassen in de lamp doorgegeven, in plaats van via de afgestemde antennes.

De sleutel naar de Lakhovsky technologie is dat harmonische rijke energie vanbuitenaf toegepast wordt zonder rechtstreeks contact, en het pad effent voorkosmischeoscillaties van het heelal zodat de cel zijn cellulaire oscillatie kan terugwinnen.Deze energie helpt verstoppingen in lichaamskanalen te laten verdwijnen, waardoorhet lichaam makkelijker kan ontgiften. Het functioneren van delen waar aandoeningenzijn wordt zo verbeterd, wat heling mogelijk maakt.

© MultiWaveHealing 2009

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?