Reiki is een vorm van werken met universele energie.

Deze energie wordt doorgegeven via de handen (handoplegging).
Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik.
Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht.
Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen.
Dit heeft tot gevolg dat kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen.
Doordat het fysieke lichaam zich beter voelt, zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen.
Andersom werkt het ook; als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen.
Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet.
Dit werkt door op je hele omgeving.

Dr. Mikao UsuiMikao Usui gaf de Japanse naam aan deze universele levensenergie.
De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad).

Wat Reiki precies is, valt moeilijk uit te leggen.
Elk geschetst beeld, inzicht of ervaring van wie dan ook is net zo waardevol als een ander.
Wat wel te observeren valt, ook wetenschappelijk, zijn de effecten van het werken met Reiki.
Vele cursisten en Reiki-Masters, die hun tijd en energie gestoken hebben in het behandelen van zichzelf en anderen, komen tot dezelfde slotsom.
Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt daarbij het zelfgenezend vermogen van de ontvanger.
Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer.
De ontvanger van Reiki bepaalt (on)bewust wat hij of zij met deze energie doet.
Dat wil zeggen, wanneer iemand open staat voor het laten doorstromen van Ki (energie) door het hele wezen (het fysieke, emotionele lichaam), kan dat tot genezing, heling of acceptatie leiden.
Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten.

Via boeken, internet en andere media is veel informatie te vinden over Reiki en mogelijke toepassingen.
Via links als www.reikialliance.com en www.reiki.pagina.nl vindt u nog (veel) meer informatie over Reiki en wat dit voor u kan betekenen.

Voor (informatie over) Reiki-behandeling of ľcursus/inwijding kunt U natuurlijk ook terecht bij Jan Spoelstra, Reiki Master in het Usui System of Reiki Healing, bereikbaar via jan@multiwavehealing.nl.

© MultiWaveHealing 2009

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?