Inleiding op het onderzoek naar naar het effect van collo´daal metallisch goud op de Cognitieve Functie (I.Q.):

In de natuur komt goud in twee vormen voor; als metallisch goud en als goud-zoutverbindingen (aurothiolaten). Het is pas van de laatste tijd dat er onderzoeken verricht (en bekend) worden naar de effecten van collo´daal metallisch goud op mensen. Hieronder vindt u de weergave van een onderzoek dat verricht is naar de effecten van collo´daal goud bij mensen op hun cognitieve (verstandelijke) functie; het I.Q. De originele teksten vindt u via www.optimox.com/pics/Aurasol/frntPer.html. De vertaling is van MultiWaveHealing.

Wél worden er vanuit MultiWaveHealing enkele kanttekeningen geplaatst bij dit onderzoek, te weten: het aantal proefpersonen in deze onderzoeken is klein, en het onderzoek is in opdracht van een commercieel bedrijf verricht.

Een ander punt is dat het colloidaal metallisch goud wat bij deze onderzoeken gebuikt wordt, verkregen is op basis van een chemisch procedé. MultiWaveHealing gebruikt voor de produktie van Collo´daal Goud de SuperWaveOscillator ™. Dit unieke en totaal andere procedé maakt het mogelijk dat bij de bereiding van ons produkt slechts 2 ingrediŰnten volstaan; 0.9999 zuiver goud, en water wat aan de hoogste kwaliteisteisen van gedestilleerd water voldoet. De suspensie kleurt karmijnrood wat volgens onderzoek duidt op de kleinst mogelijke deeltjes zelfs kleiner dan 0,6 nanometer.
Voor het overige kan vastgesteld worden dat het colloidaal goud bij deze onderzoeken colloidaal metallisch goud is; net zoals het Collo´daal Goud van MultiwaveHealing. Alleen in dit verband is er sprake van samenloop.

Dit onderzoek is vertaald omdat het één van de zeer weinige onderzoeken is die voor zover bekend hebben plaatsgevonden naar het effect van collo´daal goud op de cognitieve functie bij mensen. Onderstaande vertaalde tekst is puur informatief bedoeld, zie ook onze disclaimer.

Het effect van Collo´daal Metallisch Goud op de Cognitieve Functie: Een eerste studie, gepubliceerd in Frontier Perspectives 7: 39-41, 1998.Auteurs: Guy E. Abraham, MD; Souhaila A. Mcreynolds; Joel S. Dille, Phd, Optimox Corporation, Torrance, California, USA.

Samenvatting:

Om het effect van collo´daal metallisch goud op cognitieve functie te kunnen beoordelen, is de herziene “Wechsler (Aldult) Intelligence scales of tests” (de WAIS-R) toegepast op 5 proefpersonen van 15 tot 45 jaar. Dit allereerst voordat begonnen werd met het gebruik van collo´daal goud, vervolgens opnieuw een test na vier weken dagelijks gebruik van collo´daal goud (30 mg), en tenslotte weer na 1 tot 3 maanden nadat met het gebruik gestopt was. De WAIS-R totaalscore (I.Q.) werd berekend door het optellen van de uitkomst van de mondelinge scores bij de uitkomst van de prestatie-scores. Na vier weken gebruik van collo´daal goud was een toename van 20% in de I.Q.-scores waarneembaar, rekening houdend met een standaarsafwijking (SE/StandardError) van 112,8 + 2,3 voorafgaand aan het goud-gebruik, en 137 + 3,8, na gebruik van colloidal goud (p <0.005). De scores op zowel de prestatietesten als op de mondelinge testen droegen op gelijkelijk bij aan de toename van I.Q-scores. Dit effect bleef bestaan bij drie proefpersonen tot 1 a 2 maanden na het stoppen met gebruik van het colloidaal goud. Dit terwijl de I.Q.-scores bij twee proefpersonen na 3 maanden na het stoppen met goud-gebruik waren afgenomen tot hun oorspronkelijke niveau.

Introductie:
Algemeen wordt aangenomen dat intelligentie (het cognitieve functioneren) de (optel)som is van vele metale mogelijkheden. Om deze reden bevatten de tests die ontwikkeld werden om intelligentiequotiŰnt (I.Q.) te meten een serie subtests. Deze subtests stellen de verschillende maten van intelligentie vast. Van de verschillende I.Q.-testen die verkrijgbaar zijn, hebben test-ontwikkelaars vastgesteld dat het complete overzicht van I.Q-scores van de Wechsler Intelligence scales (WIS)testbatterij, wat berekend wordt uit de som van de individuele scores van 11 tests (6 mondelinge en 5 prestatie tests), een uitstekende voorspeller is van schoolprestatie is (1). De herziene versie van deze I.Q. test (de WAIS-R) is op uitgebreide schaal gebruikt voor onderzoek naar het effect van zowel tekorten als aanvulling van specifieke voedingsstoffen (2,3), alsook om de invloed van sexe, ras, leeftijd en opvoeding (4 - 7) op geestelijke prestatie te bepalen.
Goud is een kostbaar metaal wat thuishoort in overgangsgroep I in het periodiek systeem. In de natuur komt het in twee basisvormen voor; metallisch goud en goud-zoutverbindingen. Metallisch goud is niet giftig, wordt uitgebreid toegepast in de tandheelkunde en is verkrijgbaar in collo´dale vorm als voedingssupplement voor menselijke consuptie. Eén van ons (G.E. Abraham, MD) heeft zelf opvallende verbeteringen van de geestelijke prestatie bij 21 volwassen proefpersonen waargenomen; deze proefpersonen namen gedurende 3 tot 9 maanden dagelijks een dosis van 15 mg collo´daal goud in (hier is niet over gepubliceerd). Om effecten op de geestelijke prestatie bij gebruik van colloidal goud objectief en gestandaardiseerd te kunnen beoordelen, werd onderzoek gedaan met de WAIS-R (7) op 5 proefpersonen (4 vrouwen, 1 man) van 15 tot 45 jaar oud. Dit onderzoek vond plaats voor, tijdens en na beŰindiging van hun inname van het collo´daal goud-preparaat (dosering 30 mg per dag). Resultaten laten zien dat de inname van 30 mg colloidaal goud per dag de I.Q.-score al na een maand van onderzoek duidelijk verbetert.

Materialen en Methoden:

Het collo´daal metallisch goud-preparaat werd in een waterige dispersie bereid door een aanpassing aan de citraat-reductiemethode van Frens (8). De concentratie van goud in dit preparaat was 30 mg per ounce ( 28,3495 gram) vloeistof. Vijf proefpersonen namen deel aan deze studie (4 vrouwen en 1 man), in leeftijd variŰrend van 15 tot 45 jaar. De proefpersonen werden beoordeeld door gebruik van de WAIS-R procedure (7). Voor elke proefpersoon werden de mondelinge scores, prestatie-scores en totale score (I.Q.) uitgerekend. De WAIS-R test-batterij werd op elke proefpersoon toegepast. Dit eerst voorafgaand aan het onderzoek,vervolgens gedurende 1 maand waarin 30 mg collo´daal goud per dag werd ingenomen, en tenslotte tussen de 1 en 3 maanden na het stoppen met de inname van het colloidaal goud. De statistische waarde van de onderzoeksgegevens werd bepaald door een aan studenten gepaarde t-test (9).

Resultaten:
De mondelinge testen hebben geen lerend effect, en hebben daarom geen bepalende invloed bij test-herhaling (2). De prestatietesten kunnen door herhaling geleerd worden, en dit moet in overweging genomen worden bij het beoordelen de resultaten in tabel 1 (niet bijgevoegd). De gemiddelde scores waren, met inachtneming van de de standaardafwijking (SE), respectievelijk voor en na goud-inname: - voor de mondelinge testen 61,4 + 2,4 en 75,4 + 4,5 (p<0.005), en - voor de prestatietesten 51,4 + 0,83 en 61,6 + 1,9 (p<0.01); - Totale scores (IQ) 112,8 + 2,3 en 137 + 3,8 (p<0.005). Omdat de scores bij zowel de mondelinge (niet-lerende) testen als de (lerende) prestatietesten gelijkelijk hebben bijgedragen aan de verhoogde scores bij de totale uitkomst van scores (total I.Q.) bij inname van collo´daal goud, kan het positieve effect van collo´daal goud niet alleen toegeschreven worden aan het aanleren van de correcte reacties op de prestatietest als gevolg van herhaling. Opmerkelijk is dat bij 2 proefpersonen (#1 en #2) bij wie na 3 maanden na het stoppen met collo´daal goud dezelfde testen weer herhaald werden, de totale I.Q.-scores weer dicht bij het pre-goud-niveau kwamen (gedaald dus). Dit terwijl bij 2 andere proefpersonen (#3 en #5) die dezelfde test 1 maand na het stoppen met colloidaal goud opnieuw deden, en bij 1 proefpersoon(#4) die na 2 maanden na gestopt te zijn met collo´daal goud de test weer deed, de totale I.Q.- scores zich nog steeds boven het pre-goud-niveau bevonden.Dit suggereert dat het effect van het goud op de geestelijke prestatie aanhoudt tot 1 a 2 maanden nadat het goudgebruik gestaakt is.

Discussie:
De WIS test-batterij is een uitstekende voorspeller van schoolprestatie (1). Volgens Lezak (10)geven de gemiddelde scores op een WIS test-batterij scores die vergelijkbaar zijn met de scores op een schoolrapport. Wij hebben een beduidende toename (20%) waargenomen bij de gemiddelde I.Q.-scores van 5 proefpersonen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar, en dit nadat zij een maand 30 mg per dag collo´daal metallisch goud gebruikten. Dit effect hield aan tot 2 maanden na het staken van de inname van het goud-preparaat. Bij ons weten is dit de eerste studie die het effect van collo´daal goud op de geestelijke prestatie beoordeelt. Mogelijke mechanismen met betrekking tot van de werking van dit collo´daal goud-preparaat zijn nu slechts speculatief. De potentiŰle toepassingen van een niet-giftig collo´daal metaal met een sterk en snel positief effect op geestelijke prestatie is echter zonder meer van geweldige praktische waarde, niet alleen bij schoolprestaties maar ook op de werkplek. De bemoedigende resultaten van deze eerste studie nodigen uit tot verdere beoordeling van collo´daal metallisch goud bij een grotere groep proefpersonen in verschillende leeftijdscategoriŰn. Het testen van verschillende hoeveelheden goud kan helpen bij het kwantificeren van de reactie van de I.Q.-testen in termen van cumulatieve hoeveelheid van colloidaal goud die ingenomen wordt om een mogelijke dosis-reactie verhouding te onderzoeken. Het gebruiken van de kleinste hoeveelheid collo´daal goud die tot een wenselijk effect op zowel het geestelijke vlak als de schoolprestatie leidt, zou de kosten van zo'n een onderzoeksprogramma zo laag mogelijk houden.

Referenties:
1. Lezak, M.D., In: Neuropsychological Assessment. New York, Oxford University Press; 1995:690.
2. Goodwin, J.S., Goodwin, J.M., Garry, P.J. Association between nutritional status and cognitive functioning in a healthy elderly population. J Amer. Med. Assoc., 1983; 249:2917-2921.
3. Southon, S., Wright, A.J., Finglas, P.M., Bailey, A.L., et. al. Dietary intake and micronutrient status of adolescents: effect of vitamin and trace element supplementation on indices of status and performance in tests of verbal and non-verbal intelligence. Br. J. Nutr., 1994; 71:897-918.
4. Kaufman, A.S., McLean, J.E., Reynolds, C.R. Sex, race, residence, region, and education differences on the 11 WAIS-R subtests. J. Clin. Psychology, 1988; 44:231-248.
5. Kaufman, A.S., McLean, J., Reynolds, C. Analysis of WAIS-R factor patterns sex and race. J. Clin. Psychology, 1991; 47:548-557.
6. Kaufman, A.S., Reynolds, C.R., McLean, J.E. Age and WAIS-R intelligence in a national sample of adults in the 20 to 74 year age range: A cross-sectional analysis with educational level controlled. Intelligence, 1989; 13:235-253.
7. Kaufman, A.S. Assessing adolescent and adult intelligence. Boston, Allyn and Bacon Inc.; 1990.
8. Abraham, G.E., Himmel, P.B. Management of Rheumatoid Arthritis: Rationale for the Use of Colloidal Metallic Gold. In Press, J. Nutr. Med., 1997.
9. Huntsberger, D.V., Leaverton, P.E., In: Statistical Inference in the Biomedical Sciences. Boston, Allyn and Bacon Inc.; 1970:135.
10.Lezak, M.D., In: Neuropsychological Assessement. New York,xford University Press;1995:691.>

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?