Garantie algemeen:

MultiWaveHealing is geen gangbare medische praktijk en heeft ook geen ambities in die richting. Zie ook onze disclaimer en de algemene voorwaarden.

Super Wave Oscillator® en garantie: De therapeutische inzet van de Super Wave Oscillator® als behandelinstrument heeft tot nu toe tot aansprekende resultaten geleid.
Echter, ondanks het feit dat het apparaat zeer verfijnd en gespecialiseerd is kunnen wij geen garantie geven op afname en verdwijning van problemen en/of aandoeningen. Hierbij zijn er meerdere factoren die een rol spelen.

Het lichaam van de één reageert bijvoorbeeld sneller op een behandeling dan dat van een ander. Ook is een sterke wil en inzet belangrijk, evenals de regelmaat in de behandeling, voldoende rust en dergelijke. En het aantal behandelingen dat nodig is; bij (zeer) ernstige aandoeningen zal men vaker behandelingen nodig hebben dan bij minder ernstige problemen.
Ook emotionele factoren, voedingspatronen, de wens om beter te worden en de wil om te leren zijn van invloed op het resultaat van een behandeling.

Het eerste doel is om bij mensen zowel op het geestelijk als lichamelijk vlak de kwaliteit van leven te verhogen.

De beleving van de degene die de behandeling volgt is van groot belang.
Als mensen van mening zijn dat ze naast behandeling via MultiWaveHealing nog een andere wijze van behandeling, regulier of aanvullend, moeten of willen volgen dan zal dit geen enkel punt zijn. Immers: vanuit zowel de wetgever als MultiWaveHealing zélf wordt mensen met aandoeningen en ziekten met nadruk geadviseerd allereerst contact op te nemen met hun (huis)arts.

Colloïdaal Zilver, Colloïdaal Goud en garantie: De c-generator, gebaseerd op de Super Wave Oscillator®, is in de praktijk bewezen effectief en een veelvoud krachtiger bij het maken van Colloïdaal Zilver en Goud dan vergelijkbare huidige apparatuur. Mocht ons product u niet bevallen neem dan contact op zodat we een oplossing kunnen zoeken

N.B. Verzendkosten, literverpakkingen en herhaal bestellingen zijn uitgesloten van garantie.

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?